Newcastle Disease Virus (NDV) - Çeviri

Haluké

Active member
Mesajlar
6,509
Yaş
36
Konum
Afyonkarahisar
#1
Newcastle Disease Virus (NDV)

Description:

Newcastle disease virus (NDV) - A type strain for avian paramyxoviruses. Members of this family have a single stranded, linear, RNA, with an elliptical symmetry. The total genome is roughly 16,000 nucleotides. Replication of the the virus takes place in the cytoplasm of the host cell.
NDV is a contagious and fatal viral disease affecting most species of birds. Clinical signs are extremely variable depending on the strain of virus, species and age of bird, concurrent disease, and preexisting immunity. Four broad clinical syndromes are recognized by scientists. They are Viscerotropic velogenic, Neurotropic velogenic, Mesogenic, and Lentogenic. NDV is so virulent that many birds die without showing any clinical signs. A death rate of almost 100 percent can occur in unvaccinated poultry flocks. NDV can infect and cause death even in vaccinated poultry. Fortunately NDV has not infected domestic chicken flocks in the United States since the last outbreak was eradicated in 1974.
Transmission: NDV is spread primarily through direct contact between healthy birds and the bodily discharges of infected birds. The disease is transmitted through infected birds' droppings and secretions from the nose, mouth, and eyes. NDV spreads rapidly among birds kept in confinement, such as commercially raised chickens.

High concentrations of the NDV are found in birds' bodily discharges; therefore, the disease can be spread easily by mechanical means. Virus-bearing material can be picked up on shoes and clothing and carried from an infected flock to a healthy one.

NDV can survive for several weeks in a warm and humid environment on birds' feathers, manure, and other materials. It can survive indefinitely in frozen material. However, the virus is destroyed rapidly by dehydration and by the ultraviolet rays in sunlight.
Smuggled pet birds, especially Amazon parrots from Latin America, pose a great risk of introducing NDV into the US. Amazon parrots that are carriers of the disease but do not show symptoms are capable of shedding NDV for more than 400 days.
Symptoms:

NDV affects the respiratory, nervous, and digestive systems. Symptoms are very variable depending on the strain of virus, species of bird, concurrent disease and preexisting immunity. The incubation period for the disease ranges from 2 to 15 days. An infected bird may exhibit the following signs:
Respiratory: sneezing, gasping for air, nasal discharge, coughing

Digestive: greenish, watery diarrhea

Nervousness, depression, muscular tremors, drooping wings, twisting of head and neck, circling, complete paralysis

Partial to complete drop in egg production and thin-shelled eggs

Swelling of the tissues around the eyes and in the neck

Sudden death
Prevention:

Although often not recognized as such Exotic Newcastle is a threat to the caged-bird industry. Birds illegally smuggled into the United States are not quarantined and tested by the US Department of Agriculture (USDA) and therefore may carry the exotic Newcastle virus. Owners of pet birds should:
Request certification from suppliers that birds are legally imported or are of US stock, are healthy prior to shipment, and will be transported in new or thoroughly disinfected containers.

Maintain records of all sales and shipments of flocks.

Isolate all newly purchased birds for at least 30 days. Restrict movement of personnel between new and old birds.

Amazon parrots are difficult to raise domestically. Anyone who is offering to sell a large number of young parrots could be suspected of smuggling or purchasing smuggled birds.
Treatment: There is no known treatment for Newcastle Disease.
Diagnosis: Enzyme Linked Immunosorbant Assay (ELISA), PCR, Sequence technology.
Yukarıdaki metnin uygun bir çevirisini yapacak arkadaşa +5 rep verilecektir.
 
Mesajlar
130
Yaş
26
Konum
Aydın
#2
Cvp: Newcastle Disease Virus (NDV) - Çeviri

Öncelikle viral hastalıkların ziraat de kimyasal mücadelesi yoktur. Kuşlarda bu hastalıklarla mücadelede kullanılan herhangi bir kimyasal var mıdır bilmiyorum. tabi varsa ülkemizde ruhsatlı mıdır satışı gerçekleşiyor mudur bir fikrim yok. Bir ziraat mühendisi olarak fikrim bu yönde ancak veteriner bir arkadaş varsa bizi viral hastalık etmenleri konusunda daha iyi aydınlatacaktır.

Newcastle Hastalığı Virüsü (NDV) = hastalık ülkemizde yalancı tavuk vebası olarak da tanınmaktadır. Çok önemli bir hastalıktır. Evlerden ırak :) Çeviride hata yada eksiklik varsa uyarırsanız düzeltmeye çalışırım .

Açıklama: Newcastle hastalığı virüsü (NDV) - Kuşlar için A tipi paramyxovirüsler olup gerileyicidir. Bu familyanın şekli eliptik şekilde simetrik, RNAsı ise tek sarmallıdır ve lineer yapıdadır. Genomunda toplam yaklaşık 16.000 nükleotid bulunur (A-T-G-S-U) . Virüsün replikasyonu konukçu hücrenin sitoplazması içinde gerçekleşir. NDV çoğu kuş türünü etkileyen bulaşıcı ve ölümcül viral bir hastalıktır. Hastalık belirtileri virüsün türüne, kuşun sahip olduğu diğer hastalıklara, kuşun yaşına ve kuşun bu hastalığa karşı bağışıklığına göre değişkenlik gösterir. Bilim adamları tarafından kabul edilen 4 çeşit sendrom bulunmaktadır. Bunlar viserotropik velogenic, Nörotrofik velogenic, mezojenik ve Lentojenik sendromlardır.

Bunları şu şekilde tanımlıyoruz; (Fikir olması açısından )
sindirim sistemi de dâhil tüm iç organları etkileyen = visserotropik (yüksek şiddet)
sinir sistemini, proteinlerin fonksiyonlarını etikeleyen = nörotronik (Yüksek şiddet)
solunum ve sindirim sistemlerinde tahribata yol açan = mezojenik (orta şiddet)
hafif enfeksiyonlara yol açan = Lenfojenik (düşük şiddet)

NDV nin bulaştığı bir çok kuş belirti göstermeden ölür. Eğer sürümüz aşılanmadıysa % 100 e yakın ölüm oranı görülebilir. NDV aşılanmış bir hayvanı bile öldürebilir. ABD de 1974 yılında görülen salgında yerli tavuk sürüleri eradike edilmiştir (öldürülmüş).

TAŞINMA YOLLARI : NDV öncelikle sağlıklı kuşlara enfekte kuşların vücut artıkları ile doğrudan temas yoluyla bulaşır. Hastalık burun akıntısı, ağız ve gözyaşı ile, dışkıları ve salgıları yoluyla bulaşır. NDV hücrede (kafesde) tutulan kuşlar, arasında hızla yayılır.
NDV kuşların vücut artıklarında yüksek konsantrasyonlarda bulunur, Bu nedenle, hastalık mekanik araçlar ile kolaylıkla yayılabilir. Virüslü malzemeden yapılmış ayakkabı yada giyim ürünü birüsü taşıyabilir.
NDV kuş tüylerinde, gübre ve diğer malzemeler üzerinde sıcak ve nemli ortamlarda birkaç hafta yaşayabilir. Donmuş malzemelerde ise süresiz olarak yaşayabilir. Ancak, virüs dehidrasyon ile ve güneş ışığının ultraviyole ışınları ile hızla yok olur. Kaçak getirilen kuşlar, özellikle Latin Amerika'dan getirilen Amazon papağanı, ABD'ye NDV tanıtan büyük bir risk oluşturmuştur. Hastalığın taşıyıcısı olan ancak belirti göstermeyen Amazon papağanı 400'den fazla gün NDV'yi taşıma yeteneğine sahiptir.

BELİRTİLERİ : NDV solunum, sinir ve sindirim sistemlerini etkiler. Belirtileri virüse, kuşa, kuşda eşzamanlı olarak görülen hastalıklara ve önceden var olan bağışıklık türüne bağlı olarak çok değişkendir. Hastalık için inkübasyon süresi 2 ila 15 gün arasında değişmektedir. enfekteli bir kuş aşağıdaki belirtileri gösterebilir.
Solunum: hapşırma, solumada sıkıntı, burun akıntısı, öksürük
Sindirim: yeşilimsi, sulu ishal
Dİiğer : Sinirlilik, depresyon, titreme, sarkık kanatlar, ince kabuklu yumurta oluşumu yumurtaların şişmesi ve boyun düşüşü kısmi felç

KORUNMA YOLLARI : Bu hastalık Egzotik kafes kuşu sektörüne bir tehdit olarak sıklıkla kabul olmasa da Yasadışı yollarla Amerika Birleşik Devletleri içine kaçak Kuşlar Newcastle virüsü taşıyabilir, bu nedenle karantinaya ve ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından test edilmelidir. (yani ülkemize biz de ithal kuş sokmayacağız mümkün olduğunca) Pet kuşların sahipleri olmalıdır: kuşlar yasal olarak sertifikalı şekilde sağlıklı ve yeni ya da iyice dezenfekte edilmiş kaplarda taşınmalıdır. Sürülerin tüm satış ve gönderilerin kayıtları tutulmalıdır.

En az 30 gün süreyle tüm yeni satın alınan kuşlar izole edilmelidir. Eski ve yeni kuşlar arasında personel hareketlerini kısıtllanmalıdır. Amazon papağan yurt içinde zor bulunur. bu yüzden herkes kaça yollarla alım satıma yönelmiştir

Tedavi: Newcastle Hastalığı için hiç bir tedavi yoktur.

Teşhis: (ELISA),( biz ziraatte direkt ve indirekt eliza yöntemleri ile virüs teşhisi yapıyoruz. PCR, gen Dizilimi teknolojisi

İyi Forumlar
Zir. Müh. Mustafa KARADAĞ