Avian Influenzavirus (AIV) - Çeviri

Haluké

Active member
Mesajlar
6,509
Yaş
36
Konum
Afyonkarahisar
#1
Avian Influenzavirus (AIV)

Description:
Avian Influenzavirus (AIV) - The Orthomyxoviridea includes avian influenzavirus and all other influenzavirus subtypes. Influenzavirus are 80-120 nm diameter, segmented RNA viruses, with a helical symmetry. Influenzavirus can be classified into two groups (A and C). Influenza A subtypes isolated from birds, pigs, horses, seals, whales, people and other animals are all closely related. Type C influenza is usually restricted to humans, but there have been documented exceptions.

Influenzavirus has a high rate of genetic recombination meaning that new serological and pathological subtypes frequently appear. This makes it extremely difficult to develop reliable assays that can detect all types of Influenzavirus.
Transmission:

AIV is distributed world wide primarily by migration of different avian species. Many species of waterfowl are asymptomatic carriers of AIV. Waterfowl are believed to be the primary reservoirs for influenza A, serving as a source of infection for other birds within their migratory path.

Infected birds can shed the virus via their respiratory system, ocular secretions and feces. There are no known incidences of vertical transmission.
Although direct transmission of AIV from birds to humans is very rare AIV is considered a zoonotic disease, meaning it is capable of being passed from birds and animal to humans. It is also quite possible that humans can infect birds with AIV, however this has not been documented.
Symptoms:

Symptoms vary dramatically depending species infected, the age, environmental factors, and the virulence of the viral subtype. Some birds may die with out developing any clinical signs of illness, while others develop depression, loss of appetite, congestion, sneezing, and drop in egg production.
Psittacine birds may develop these symptoms as well as loss of balance or a twisted neck. Mortality rates in psittacines are as high as 30% with some virulent strains.
Prevention: Clean and disinfect all surfaces, as well as quarantine all new and infected birds. It is best to keep all free-ranging birds away from companion birds, domestic poultry, and fowl. A Vaccine is available, but does not protect against many different subtypes of AIV.
Treatment: There is no known treatment for AIV infections.
Diagnosis: HI tests, ELISA tests as well as PCR and sequence assays are available, but all offer limited success in identifying types of AIV.
Sample: Suitable for virus isolation are samples of the respiratory tract (trachea, lung airsac, nasal discharge). They can be swabs of tissue samples. Some influenza viruses can be isolated from the liver, spleen, lung or brain tissue.
Handling:
Limitations: Because of the high rate of mutations occurring in AIV genome it makes it very difficult to detect all subtypes.
Yukarıdaki metnin uygun bir çevirisini yapacak arkadaşa +5 rep verilecektir.
 

Hırçınn

New member
Mesajlar
21
Konum
İstanbul
#2
Kuş Gribi (AIV)

Açıklama:
Kuş Gribi (AIV) - Orthomyxoviridea kuş gribini ve diğer tüm grip alt tiplerini içerir. Grip, 80-120 nm çapında, bölünmüş RNA virüsleri olup, sarmal bir simetriye sahiptir. Grip iki gruba ayrılabilir (A ve C). Tip A gribi, kuşlar, domuzlar, atlar, keçiler, balinalar, insanlar ve diğer hayvanlardan izole edilen alt tiplerle yakından alakalıdır. Tip C grip genellikle insanlarla sınırlıdır ancak belgelenmiş istisnalar vardır.

Grip, yeni serolojik ve patolojik alt tiplerin sıklıkla ortaya çıktığı anlamına gelen yüksek bir genetik rekombinasyon oranına sahiptir. Bu, her türlü gribi algılayabilen güvenilir tahliller geliştirmeyi son derece zorlaştırıyor.
Bulaşma:

Kuş Gribi öncelikle farklı av türlerinin göç etmesiyle etrafa dağılır. Birçok su kuşu türü Kuş Gribi'nin asemptomatik taşıyıcılarıdır. Su kuşlarının, göç istikametinde diğer kuşlar için enfeksiyon kaynağı olarak hizmet eden grip A için birincil rezervuarlar olduğu düşünülmektedir.

Virüs bulaşmış kuşlar, solunum sistemi, göz sekresyonları ve dışkılar yoluyla virüsü bulaştırabilir. Dikey bulaşmanın bilinen bir hadisesi yoktur.
Kuşlardan insanlara AIV'nin doğrudan iletilmesi çok nadir olmakla birlikte, AIV, kuşlardan ve hayvanlardan insanlara geçebilen bir zoonotik hastalıktır. İnsanlar AIV ile kuşları enfekte edebiliyorlar, ancak bu belgelenmemiştir.
Semptomlar:

Semptomlar, enfekte olan türün, yaşın, çevresel faktörlerin ve viral alt tipin virülansına göre önemli ölçüde değişir. Bazı kuşlar herhangi bir klinik belirtiyi geliştirirken ölürler, bazıları ise depresyon, iştahsızlık, tıkanıklık, hapşırma ve yumurta üretiminde düşüş görürler.
Papağanlar , bu semptomların yanı sıra denge kaybı yaşayabilir veya boyunları bükülebilir. Bazı sigortalı suşlar ile psittacines'deki ölüm oranları %30'a kadar yüksektir.
Önleme: Tüm yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin, aynı zamanda tüm enfekte olan kuşları karantinaya alın. Bir aşı mevcuttur, ancak AIV'nin birçok farklı alt türüne karşı koruma sağlamaz.
Tedavi: AIV enfeksiyonları için bilinen bir tedavi yoktur.
Teşhis: HI testleri, ELISA testleri ve PCR ve sekans testleri mevcuttur, ancak hepsi AIV tiplerini tanımlamada sınırlı başarı sunmaktadır.
Örnek: Virüs izolasyonu için uygun solunum yolu örnekleri (trakea, akciğer hava boşluğu, burun akıntısı). Bazı virüsler karaciğer, dalak, akciğer veya beyin dokusundan izole edilebilir.
Taşıma:
Sınırlamalar: AIV genomunda yüksek oranda mutasyon meydana geldiğinden, tüm alt tipleri tespit etmek çok zor olmaktadır.