• Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kuşlar Niçin Isırırlar,Sorun Giderilebilir mi
#1
Kuşlar Niçin Isırırlar,Sorun Giderilebilir mi?

Kuş sahipleri, özellikle papağan sahipleri tarafından bildirilen ortak bir davranış problemi; ısırmadır. Papağanların büyük gagaları bulunmaktadır ve ısırık ciddi hasara neden olabilir. Bu yüzden düzeltilmesi gereken bir davranış sorundur. Kusurlu papağanı ıslah ve ona yeni bir ev ve/veya sahip bulmak gibi davranışlarını kontrol etmeye yardımcı olmak için çeşitli yollar mevcuttur.
Kuşlar Neden Isırır?

Kuşlar bir dizi nedenlerle gagalar/ısırabilirler ve bu nedenleri bilmek sahibi için önemlidir. Davranış değiştirme tekniklerini kullanmak etkili olabilir. Papağanlardaki ısırma eğilimi yabani kuşların ortak bir davranışı değildir. Gaga, yem yemek yanında denge veya tırmanmak, bir şeyleri kavramak gibi işlevleri de yerine getirmektedir. Hayvan gagasını bir el gibi kullanabilmektedir. Kuşlar uyuşmazlıklarını ısırma değil, vücut dili ve seslenişlere halletme eğilimindedirler.

Yavru Kuş Davranışı

Tıpkı çocuklar ve köpek yavrularının her şeyi ağızlarıyla yaptıkları gibi yavru kuşlarda çevreyi keşif ederken gagalarını kullanırlar. Örneğin köpek yavrusu kardeşiyle oynarken ısırması çok zorsa havlar. Kardeşi olmayan, tek başına büyüyen yavru kuşun ısırmanın ne kadar açı verdiğinin farkında olmayabilir. Yavru papağanın bağırması fantastik bir yanıt gibi düşünülebilir. Ancak bu davranış giderek güçlenecek ve istenmeyen bir huy olacaktır.

Dikkatli, müşfik ve güvenli davranmayan sahibi/ ev sakinleri, yavru papağanı almak için elini uzattığında ısırmayı da istenmeden öğretebilir. Genellikle genç papağan gagasıyla kavramak ve tırmanmak için ele doğru ulaşmaya çalışacaktır. Sahibi, çok hızlı elini çeker, hayvan çekildiğini fark ettiğinde bir dahaki sefere daha iyi, daha hızlı yakalamaya çalışır. Bu davranış kısa zamanda yakalama ve ısırma alışkanlığına dönüşebilir.

Korku /Endişe

Hayvanlar uçma ya da dövüş gibi ortak eylemleri esnasında korkmuş ya da yaralanmış olabilirler. Vahşi yaşamda kuşlar ürküyor ya da korkuyorlarsa genellikle uçuş alçaktan ve ısırma çok nadir olacaktır. Ancak evcil kuşlarda ürkme ya da incinme, zarar görmenin ardından ısırma huylarına daha sık rastlanabilir.

Denetim ya da Hâkimiyet Hissi

Bilindiği gibi, doğada kuş grupları içinde bir hiyerarşi düzeni bulunmaktadır. Evcil kuşlar da bunlardan farklı değildir. Bir kuş, kendi çevresini savunmak ve korumak için ısırmayı bir araç olarak kullanabilmektedir. Evcil kuşlarda bu’”çevre” bir kafestir ve onu bir başka kuş, ya da insandan korumaya çalışır. Hayvanlar tırnaklarının kesilmesi amacıyla ele alınması ya da dışarıda kalmak istediğinde kafese geri konulması gibi yapılan şeyleri engellemek için ısırma eylemine yönelmeye başlar ve zamanla bir alışkanlığa, bir huya dönüşebilir.

Üreme Davranışı

Pek çok türde üreme dönemindeki ergin kuşlar saldırgan olabilmektedirler. Eşlerini çok daha koruyucu ve kendi yuvasını/kafesini savunma gayreti daha yüksektir. Eğer Isırma hormonal odaklı bir davranışsa ve ısırma ‘fazlı,’ ya da daha fazla hâkimiyet kurma göstergesimi olabilir. Bu saldırganlığın ayırt edilmesi önemlidir.

Tıbbi İhtiyaç

Bir Hayvan kendini iyi hissetmezse, bu durumda her zaman yaptığı gibi yalnız kalmak isteyecektir. Normalde ısırmayan bir kuş, ısırmaya başlarsa veya daha az yemek ya da daha az oyun oynamak gibi diğer davranış değişiklikleri gösteriyorsa; bir hekimin görmesinde ihtiyacı bulunmaktadır.

Oyun

Oyun sırasında, kuş bazen ısırabilir. Kuşa, haddinden fazla müdahale ve ikaz yapılırsa bu durumla yüz yüze gelinebilir. Hayvan ister istemez kendi düzenini korumak için insan davranışlarının bir kısmını kavrayabilmektedir.

Sahipleri veya kuşla uğraşanlar vücut dillerini okumayı öğrenmelidir. Bu konuda “Kuşlarda Vücut Dili” makalemizi öneririz*. Genellikle ne istediği veya hissettiği ile ilgili size fikir verebilecektir. Örneğin, yeterince oynamak ya da kafes dışı zaman ve kendi kafesine geri dönmek için gerektiği işaretlerini sergileyebilecektir. Eğer anlamamakta direnirseniz kuş, “yeter” sinyali verebilmek için ısırmaya başlayabilir
.
Isırma Huyunun / Alışkanlığının Düzeltilmesi

Isırma sorununu düzeltmek için, ilk önce nedenini belirlemek ve altta yatan herhangi bir hastalık tedavisi gibi problemler halledilmelidir. Isırma ne zaman, nerde, kime olmuşturu göz önünde bulunmalıdır. Isırma oluştuğunda diğer olaylar dikkate alınarak irdelenmelidir. Keza değerlendirin, kuş ne tür bir bedel karşılığı ısırmaktadır? Ardından, kuş ısırma eylemini hangi davranış belirlemekte ve ısırmaya katkıda bulunan faktörler nasıl yeniden değiştirilebilir?

Kuşların ihtiyaçları olan; doğru beslenme, yeterli uyku, yiyecek arama ve diğer zihinsel aktivite sabırla, sevgiliyle, uygun şekilde düzenlendiğinde yüz güldürücü sonuç alınabilecektir. Bu hayvanın temel ihtiyaçları karşılanması değildir, çünkü stres altındadır. Bu tür kuşların davranışını değiştirmek çok daha zor olacağı akıldan çıkarılmamalıdır. Pozitif güçlendirme (ödüllendirme), iyi davranış sağlamada tutarlılık önemlidir. Kötü bir eyleminde kuşun istediği bir şeyi elinden almak, ancak davranışın olumsuz yönde pekiştirmeye yardımcı olur.

Üstünlük Tavrının /Agresif Isırmanın Düzeltilmesi

Üstünlük duygusu aşırı olan kuşa insanın istekleri ve beklentileri öğretilebilir. Bunu için, papağana “merdiven inip-çıkma” hareketi öğretilebilir. Kuşun tünekten- parmağa, tekrar parmaktan – tüneğe yahut bir parmaktan diğerine hareket etmesi için “in” ve “çık” komutları verilebilir. İdeal olan; davranış sorunları ortaya çıkmadan hayvan eve ilk geldiği günden itibaren kısa günlük eğitim seansları başlatılmasıdır. Eğitim seansları kuşun her zamanki ortamından uzakta yapılmalıdır. Papağanın bir süredir ısırma huyu bulunuyorsa ve sahibi, kuşun gagalamasına karşı tedbirli olmalıdır. Eğitimi, tümüyle yeni ortamda yapılmalıdır. Kuşun yabancı bir yerde ısırma olasılığı daha az olacaktır. Gerekirse aile, arkadaş evleri veya veteriner kliniği denebilir.

Papağanlar insanın yüz ifadeleri ve sözel övgü ve sevgi sözcüklerine pozitif tepki gösterirler. Kuş tarafından uygun bir yanıt verildiğinde, bu teşvik edilmelidir. Kuş uygun olmayan bir yanıt verirse, onun seviyesinde başınızı kaldırıp normal bir konuşma sesle “hayır” deyin. Yüksek sesle konuşmayın veya bağırmayın. Onlar sevdiklerinin ciyakladını zannedebilirler. Eğitim ne saldırgan bir tavır ne de ceza olmalıdır. Günlük dersler kuş komutları isteyerek yanıt verene kadar devam edilmelidir. Komutlara yanıt vermeye başladıktan, iyice pekiştikten sonra, planlanan eğitim sonlandırılabilir. Ancak kuşun günlük yaşamında komutlar kullanmaya devam edilerek uyumun sürekliliği sağlanmalıdır. Eğitimde kuş, göz seviyesinin biraz altında tutmalıdır. Eğitim süresince ve diğer zamanlarda, kuşların omuza konmasına müsaade edilmemelidir. Eğer konarsa yüz, burun, kulaklar, gözler ve dudaklar ciddi bir ısırık risk altında demektir. Bir ısırık kışkırtır. Onun için ısırmayı önceden tahmin edip, bunu durdurmaya yönelik sert bir bakış ve komut ile öğretmek gerek.

Bir ısırık oluşursa, kuş hemen ve etkili azarlamalıdır. Kuş elde ise dengesizlik oluşacağından kısa bir süre bırakabilir. Eğer kolda ise, kol, denge kaybından ötürü dönebilir. Kuşun sadece bir saniye dengesini kaybetmesi kesinle düşmesine yol açmaz. Hayvanın ödülü dramatik bir çığlık, bağırma olmamalıdır. Bazı kuşları, ‘zaman aşımı’ için kafes yerleştirmesi düşünülebilir. Ama bunun bir şey kazandırmayacağı bilinmelidir. Azarlamasından sonra, olay kapanmıştır. Hayvan, uzun bir süre izole ederek cezalandırmaya devam edilmemeli. Bir azarlama yapılırken papağanın mizacı göz önüne bulundurulmalıdır. Bazı kuşlara en iyi yanıt sadece sert bir bakış, diğerine sert bir bakış ve herhangi bir sözlü uyarı yerine sakinlik ve bir kısmına da süre verilmesi gerekebilir.

Korkudan Ötürü Isırmanın Düzeltilmesi

Kuşun ısırmasının korkudan olup olmadığının kesin belirlenmesi önemlidir. Ya da bunun neden kaynaklanmakta olduğu sorusu yanıt bulmalıdır. Kimi zaman korkunun nedeni bir elektrik süpürgesi sesi olabildiği, bazense, bu mantık dışı görünebilir, ama belki de onu şimdi zararsız gibi görülebilecek geçmişte bir şey olmuş olabilir.

Korku nedeni belirlenip elemine edildikten sonra, hayvanın bu nedenle bir daha etkilenmesine müsaade edilmemelidir. Bu mümkün olmazsa, kuşun korkmayacağı uzak mesafeden maruz bırakılarak denenebilir. Munis bir tavırla, sevgi sözleriyle kuşun sonraki yaşamında sakin bir ömür sürmesi için tedavi uygulanabilir. Terapi süresince, korkuya neden olan uyarana kuşu yavaş yavaş yaklaştırmak, bu yaklaştırmada ölçü kuşun her zaman sakin olmasıdır. Amaç ona pozitif bir davranış kazandırmaktır. Ta ki kuşu olumsuz uyarana alışıp, davranışının düzelmesi korkularından kurtulmasına kadar terapiye devam edilmelidir.

Sonuç

Kuşların ısırma davranışları kontrol etmek için, nedenini bilmek önemlidir. Sonrada belki de zaman içinde konu uzmanı hekimden yardım alınabilir.

Dr. Kaya DEMİRÖZ
Kanatlı Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Papağanlar ve güzel sesli kuşlar sözleri yüzünden hapsedilirler, aptal balıkçıl istediği gibi dolaşır; çünkü susmak en iyi politikadır...
#2
tolga bey bu bilgiler çok güzel teşekkürler gel komutunu öğrendi ama git diyince gitmiyor kafese koyuyoruz çıkmak için tellere vuruyor bağrıyor ısırıyorBlush

#3
(15.11.2012, Saat:12:36)sevde Adlı Kullanıcıdan Alıntı: tolga bey bu bilgiler çok güzel teşekkürler gel komutunu öğrendi ama git diyince gitmiyor kafese koyuyoruz çıkmak için tellere vuruyor bağrıyor ısırıyorBlush

evt hergün yeni yeni şeyler öğreniyoruz gerçekten...bu gidişle sultanımla karşılıklı oturup konuşmaya başlayacam valla Smile

Papağanlar ve güzel sesli kuşlar sözleri yüzünden hapsedilirler, aptal balıkçıl istediği gibi dolaşır; çünkü susmak en iyi politikadır...
#4
kuşları satışa çıkarmıştınız sattınız mı bebeğiniz hayırlı olsun bu arada daha önce kutlayamamıştım tebrik ederim sağlıkla dünyaya gelmesi dileğiyle

#5
(15.11.2012, Saat:12:49)sevde Adlı Kullanıcıdan Alıntı: kuşları satışa çıkarmıştınız sattınız mı bebeğiniz hayırlı olsun bu arada daha önce kutlayamamıştım tebrik ederim sağlıkla dünyaya gelmesi dileğiyle

tşk ederimiyi dilekleriniz için..dişi olanı sattım erkek olan bende isteyen 2-3 kişi var şuan..aslında hiç satmak istemiyorum ama galiba mecburum..bu arada benim ufaklık 2 gündür aşkım demeye başladı Smile

Papağanlar ve güzel sesli kuşlar sözleri yüzünden hapsedilirler, aptal balıkçıl istediği gibi dolaşır; çünkü susmak en iyi politikadır...
#6
(15.11.2012, Saat:12:36)sevde Adlı Kullanıcıdan Alıntı: tolga bey bu bilgiler çok güzel teşekkürler gel komutunu öğrendi ama git diyince gitmiyor kafese koyuyoruz çıkmak için tellere vuruyor bağrıyor ısırıyorBlush

hesabına gelmediği için öğrenmemiştir Smile

paylaşımlarınız çok güzel bizi bilgilendirdiniz teşekkür ediyorum Smile +rep Acik-agizli-gulumseme

'' Söz Bitti Şimdi Susma Zamanı ! ''


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Sorun kafes alışkanlığı danscı sultan 8 885 01.07.2015, Saat:00:07
Son Yorum: danscı sultan
  kuşum ile ilgili sorun Yakışıklı 6 983 16.03.2015, Saat:13:53
Son Yorum: Açelya
  Bir sorun mu var? Videolu Dalgic2005 8 977 04.01.2015, Saat:17:54
Son Yorum: Eski55
  sorun yaşıyorum aybarstr 2 550 15.07.2014, Saat:10:55
Son Yorum: Jeren
Exclamation Sultandaki sorun birkan2231 5 799 09.07.2014, Saat:22:37
Son Yorum: Osman01
  Bilgisi olan var mı? belki bir sorun olabilir. safak3089 1 606 20.10.2013, Saat:21:26
Son Yorum: Şaman
  Kafesine girmeyen, girmek istemeyen kuşlar için bir teknik.. basshasan 14 1,989 22.03.2013, Saat:20:55
Son Yorum: osi
  Sultanımı evcilleştirmede sorun yaşıyorum ceritici 10 2,317 16.01.2013, Saat:02:15
Son Yorum: tuanaaa
  istanbulda sultanımı evcilleştirecek kişi varmı parası sorun değil. fıstık34 9 1,707 12.05.2012, Saat:01:16
Son Yorum: byparatoner
Resim yeni sultan papagan elime geliyor sorun yok ama aldıgım papagan biraz olgun 2 gagalı jankbogo 1 1,079 21.02.2012, Saat:15:25
Son Yorum: b_orhunergulKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi