• Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Jako papağanı üretimi
#1
Kaynak Belirtmeden ALıntı Yapmayınız! > http://www.sultanpapaganlari.com

Üretim Öncesi
Çok basit gibi görünse de ilk önce elimizde gerçekten bir erkek ile bir dişi papağanın bulunduğundan emin olmalıyız. Zira pek çok deneme sırf bu yüzden başarısız olmaktadır. Dolayısıyla bu aşamada masraftan kaçınmayarak %99,99 oranında doğru tespit olanağı sağlayan DNA yöntemi ile cinsiyetlerinin tespit edilmesi çok önemlidir. Bazı küçük tür papağanlarda dış emarelerle cinsiyet tahmini yapmak mümkündür ama orta-büyük boy papağanların neredeyse tamamında DNA testi zorunludur.
Çiftlerin birbirleriyle tanıştırılmadan önce yeni gelen papağanın en az 30 gün karantina altında tutulmasında yarar vardır. Bu süre içerisinde hareketliliği, yem yemesi, dışkısı, nefes alış-verişi, gözlerinin parlaklığı gibi etmenler dikkatle gözlenmelidir.
Herhangi bir sağlık sorunu olmadığına kanaat getirilirse papağanlar ilk olarak ayrı kafeslerde, birbirinden mümkün olduğu kadar uzak mesafede, ancak aynı odada birkaç gün tutulmalıdır. Bu mesafe gün geçtikçe azaltılarak 10 gün sonunda kafes tellerinin arasından birbirleriyle temas edebilecek şekilde yan yana getirilmelidirler.
Bu süre içerisinde çiftler rahatsız edilmeden dikkatlice gözlenmelidirler. Agresif davranışlar tespit edilirse ve bunda belli bir süre boyunca herhangi bir azalma tespit edilemezse çiftlerin uyumsuz olduğuna kanaat getirilip başka bir eş denenmelidir.
Eğer çiftler birbirlerine yiyecek ikramları yapıyor, kafes tellerinden öpüşüyorlarsa bu, çiftlerin uyum sağladığını gösterdiğinden ikinci aşamaya geçilebilir. İkinci aşamada papağanlar aynı kafes içerisine konulmalıdır.
Özellikle orta ve büyük boy papağanlar kafeslerine karşı oldukça korumacı olabildiklerinden çiftehane olarak kullanılacak kafesin her iki papağanın da kullanmadığı 3. bir kafes olmasında yarar vardır. Kafes büyüklükleri için aşağıdaki ölçüler temel alınabilir

Küçük boy papağanlarda 50*50*50
Orta boy papağanlarda 100*120*100
Büyük boy papağanlarda 300*300*300 cm

Papağanlar kafese konulmadan önce tüm hazırlıklar(tünek, mineral bloğu, oyuncak, yuvalık vb) önceden yapılmalı ve çiftler kafese konulduktan sonra kafese mümkün olduğu kadar az müdahale edilmelidir.
Papağanlar aynı anda ve akşam saatlerinde, uyumadan hemen önce konulmalıdırlar. Bu aşamadan sonra papağanlar asla rahatsız edilmemeli ve mümkünse kimse tarafından kullanılmayan bir odaya yerleştirilmelidirler. Bakım (yem değiştirme, kafes temizliği vb) hep aynı saatlerde ve aynı kişi tarafından yapılmalıdır.
Yuvalığın zorunlu haller dışında açılmaması gerekmektedir. Bizler orada hiç de hoş karşılanmayan davetlileriz. Şayet yuvalık gözlenmek isteniyorsa yuvalığın bir köşesine yerleştirilecek mikro kamerayla bunun yapılması mümkündür.Bazı türlerde dişinin aşırı yumurtladığı bilinmektedir. Bunun önlenmesi için yuvalığın kafesten alınması, bu da yeterli olmuyorsa erkek ile dişinin ayrı kafeslere alınması gerekebilir. Aksi halde dişi aşırı bitkin düşerek rahatsızlanabilir ve hatta ölebilir.
Kuluçka süresi küçük papağanlarda 18-20 gün, orta boy papağanlarda 21-25, büyük boy papağanlarda ve özellikle aralarda 26-28 gündür. Dişiler genelde ancak son yumurtayı yumurtladıktan sonra tam anlamıyla kuluçkaya yatarlar. Dolayısıyla ilk yumurtanın ardından son yumurta oluncaya dek beklenilmeli ve dişi bunun ardından da kuluçkaya yatmaya isteksizse yumurtalar kuluçka makinesine alınmalıdır.
Şayet yumurtanın dölsüz olduğundan şüpheleniyorsa ve dişi herhangi bir çiftleşme emaresi olmadan yumurtladı ise yumurtalar 10 günün ardından kontrol edilebilir.
1.jpg
Kâğıttan bir rulo hazırlanarak yapılacak kontrolde şayet yumurtanın alt kısımdaki (daha geniş olan kısım)hava kesesinin olduğu kısım küçük ve yumurtaya bakıldığında koyu olarak görüyorsanız yumurtada embriyo oluşmaktadır, yumurtada hava kesesi çok büyük ise ve yumurtanın içinde herhangi bir oluşum gözlemlenmiyorsa yumurta boştur. Yumurtaların derhal alınarak papağanların tekrar çiftleşmesine olanak sağlanmalıdır. Kontrol çok kısa sürede yapılmalı ve yumurta ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır.
Kuluçka süresinin ardından yavrular yumurtadan çıkmaya başlarlar. Bu yuvalığın içerisinden gelecek seslerin takibi ile tespit edilebilir. Bazen nem oranının düşük olması, yavrunun yumurtanın içinde ters durması gibi nedenlerle yavru yumurtadan çıkamayabilir ve bu durumlarda şayet yavrunun çıkması 3 gün geciktiyse el ile dikkatli bir şekilde kırılmalıdır.
2.jpg
Yavrunun çıkmasının ardından çift dikkatle izlenmelidir. Şayet yavruları beslemekte isteksizlerse birkaç gün beklenilmeli ve hala gelişme olmaz ise yavrular yuvadan alınarak elde beslenilmelidir. Ancak unutulmamalıdır ki bu en son seçenektir. Özellikle büyük türlerde aylar sürecek süreçte yavrular tüylenecek ve yuvalıktan çıkarak tünekte durma, yemek yeme, uçma denemelerine başlayacaklardır.
Önemli Hususlar
Çiftleştirmede üç ana unsur vardır. Bunlar
-Işık
-Kafes-yuva ölçüleri
-Beslenme

Işık
Işık düzeyinin ve süresinin artması papağanlara çiftleşme dönemini hatırlatan en önemli etmendir. Her sabah 1-2 dakika önce başlayan ve akşamları da 1-2 dakika geç kapatılan aydınlatma çiftleşmeye motive edecektir. Toplam aydınlatma süresi günlük 15-16 saati geçmemelidir. Normal dönemlerde bu süre yaklaşık 10 saattir. Piyasada bu aydınlatma süresini otomatik olarak ayarlayan elektronik devreler bulunmaktadır. Aydınlatma sırasında belli sürelerle full-spectrum adıyla satılan ampul ve floresanlardan yararlanılmasında fayda vardır zira bu ışık türü papağanlar için lüzumlu D vitamini sağlamakta ve vücutta kalsiyum tutumunu artırmaktadır. Çiftleşme dönemi içerisinde papağanların fazla rahatsız edilmemesi ve normal aydınlatma dönemi dışında ve özellikle geç saatlerde ışığın yakılmaması gerekmektedir.
Kafes-yuva ölçüleri
Kafes boyutunun fazla büyük olması eşlerin birbirlerine olan ilgilerinin azalmasına yol açabilir. Kafes boyutunun küçük olması ise psikolojik rahatsızlıklara, yavru veriminin azalmasına ve hareketsizlikten kaynaklanan romatizma ve benzer rahatsızlıklara yol açabilir. Küçük boy papağanlarda ölçüler 50*50*50cm, orta boy papağanlarda 100*120*100cm, büyük boy papağanlarda ise 300*300*300cm olmalıdır. Kafesle ilgili olarak önemli diğer hususlar ise kafesin altlığının kolayca çıkarılıp temizlenmesi, çiftleşme döneminde sık sık parçalayacakları tüneklerin mümkün olduğunca kolay değiştirilebilir olması, yemlik ve suluklarının en az 4-5 adet olmasıdır. Unutmamak gerekir ki çiftleşme döneminde kafese en ufak bir müdahaleden kaçınılmalıdır dolayısıyla bakım işlemlerinin en kısa sürede yapılabilmesi hayati önem taşımaktadır.

Yuvalıklarda bulunması gereken özellikler aşağıdaki gibidir.
-Sağlam ahşap malzemeden yapılması
-İçeriye en ufak bir ışık sızdırmaması
-Şayet kafese dışarıdan takılacaksa yuvada açılacak bir delikten kaçışı engellemek için yuvalığın tel ile kaplanması
-Gerekli olması halinde yumurtalara ve yavrulara müdahale edebilmek için bir kapının bulunması
-Giriş deliğinin hemen altında kısa bir tüneğin bulunması
-Giriş-çıkışları kolaylaştırmak için giriş deliğinin yanından başlayarak yuvalık dibine kadar bir metal tel konulması
-Tabanın ince ve orta boy tozsuz talaş ile kaplanması
-Talaşın içerisine dust-powder ya da benzeri bir antiparaziter konulması
3.jpg
Temel olarak dört tip yuvalık bulunmaktadır
1-Kutu tipi yuvalık
Genel olarak tüm küçük boy papağanlarda kullanılmaktadır.

4.jpg
2-L tipi ya da bot tipi yuvalık
Orta boy papağanların pek çoğuna uygundur. Papağanlar yumurtayı en uç köşeye bıraktıklarından giriş çıkış sırasında yumurtanın kırılma riski minimuma indirilmektedir. 30*60*60 ölçülerde olması ve yuvalık girişinin 13-14 cm olması gerekmektedir.

5.jpg
3-T tipi yuvalık
Eşlerine karşı son derece saldırgan olabilen kakadularda kullanılan bu yuvalık tipi dişinin yuvadan kaçışını kolaylaştırmaktadır. Erkek kakaduların kanat ayarının yapılması, dişinin ise kanadının tamamen uzamasına izin verilmesi, kafes boyunun ortalamanın üzerinde ayarlanması, bol miktarda kemirilecek malzemenin kafes içerisinde sürekli olarak tutulması gibi önlemler istenmeyen olayları engelleyecektir. Erkeğin davranışları tolere edilmeyecek ve dişinin sağlığını tehdit edecek duruma geldiyse dişiden ve yavrulardan ayrılmasında yarar vardır. 30*60*60 ölçülerde olması ve yuvalık girişinin 15-16 cm olması gerekmektedir.
6.jpg
4-Yatay yuvalık
Sadece ara türlerinde kullanılan bir tür yuvalıktır. Uzun kuyruklarının deforme olmaması ve rahat edebilmeleri açısından tasarlanmıştır. 50*50*100 ölçülerinde olması ve yuvalık girişinin 16-17cm olması gerekmektedir.

7.jpg
Beslenme
Tüm yıl boyunca 2/5 meyve-sebze(filiz), 2/5 tohum ve 1/5 diğer besinlerle beslenen papağanlarda özellikle filiz ve meyve sebze oranının artırılması ve kuru gıdaların biraz azaltılması papağanların baharın geldiğini ve dolayısıyla çiftleşme döneminin başladığını haber verecektir. Özellikle değişik türlerde (nişastalı ve yağlı) tohumların filizlendirilmesi çok önemlidir. Çiftleşme öncesi dönemde kalsiyum (mürekkep balığı, mineral solüsyonu, yumurta kabuğu) desteği ile birlikte vitamin verilmesi yararlıdır.

8.jpg

9.jpg


Kaynak Belirtmeden ALıntı Yapmayınız! > http://www.sultanpapaganlari.com

Sorularınız için lütfen özel mesaj atmayınız. Uygun bir başlık ile uygun kategoriye konu açarak sorunuz. Unutmayın bilgi paylaştıkça çoğalır.
#2
Teşekkürler serhat abi +repSmile Ama burdaki bilgilere göre jakolar orta boy papağan oluyor değil mi?

#3
Jako papavanlarinin uretimi konusunda cok cesitli sehir efsaneleri dolasmakta. bu konudaki fikir/deneyimlerinizi paylasabilirseniz cok memnun olurum. zira bu site vasitasiyla Sedat Beyden (nick:eleman) jako sahiplenmistim ve yasi gelince ciftlestirmek de istiyorum.

efsane 1. buralarin iklimi uygun degil. mumkun degil yavru alamazsin.

efsane 2. bi kere evcil jakolardan yavru alinamaz. illa yabani olmasi lazim.

efsane 3. es tutmasi coook zor. cik! yapamazsin.

efsane 4. bi kere rahatsiz ettin mi yuva bozulur. olmaz..

#4
Bende duyduğum bir şehir efsanesini anlatayım Smile jakoları çiftleştirmek için uygun bir salma yapıp en az 2 cennet çifti ile beraber o salmaya koymak gerekiyormuş çiftleşmeyi bilmedikleri için doğal ortam da gibi hissetip cennetler sayesinde çiftleşmeyi öğreniyorlarmış Smile

Konu Veya Yorumun Bir,Spam,Reklam,Düzen Bozucu,Ahlak Bozucu,Argo,Alakasız,Vb İçerikli ve T.C Yasalarına Aykırı Olduğunu Düşünüyorsanız http://www.sultanpapaganlari.com/images/...report.gif butonunu kullanarak Yöneticilere Gönderebilirsiniz.

Fotoğraf Yüklemek İçin Tıklayın.!

Forum Kuralları
İlan Kuralları
Konu Açma Kuralları
#5
(26.12.2011, Saat:19:59)CangomVeBen Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Bende duyduğum bir şehir efsanesini anlatayım Smile jakoları çiftleştirmek için uygun bir salma yapıp en az 2 cennet çifti ile beraber o salmaya koymak gerekiyormuş çiftleşmeyi bilmedikleri için doğal ortam da gibi hissetip cennetler sayesinde çiftleşmeyi öğreniyorlarmış Smile

evet bunu da duymuştum. Gulumseme
bu efsaneler yüzünden de acayip çekinir oldum bu iştenConfused

#6
Smile çekinilmeyecek gibi değil haklısnız...Belki de sizin kısmetinizde vardır sorunsuz yavru sahibi olursunuz Smile bizde yavrulara talip oluruz kim bilir Gulumseme

Konu Veya Yorumun Bir,Spam,Reklam,Düzen Bozucu,Ahlak Bozucu,Argo,Alakasız,Vb İçerikli ve T.C Yasalarına Aykırı Olduğunu Düşünüyorsanız http://www.sultanpapaganlari.com/images/...report.gif butonunu kullanarak Yöneticilere Gönderebilirsiniz.

Fotoğraf Yüklemek İçin Tıklayın.!

Forum Kuralları
İlan Kuralları
Konu Açma Kuralları


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Afrika Papağanı Beslemek İsteyenler ÖNEMLİ Jeren 7 1,202 22.01.2017, Saat:00:28
Son Yorum: raifmeric
  jako-amazon vipbaski 23 2,398 06.01.2017, Saat:10:06
Son Yorum: Slyt2006
Wink Jako alacağım birkaç sorum var Sebastian63 9 659 06.01.2017, Saat:09:37
Son Yorum: Jeren
Heart Jako papağanınızla nasıl tanıştınız? Sebastian63 1 368 08.12.2016, Saat:14:29
Son Yorum: Sebastian63
  Küfürbaz jako papağanı Sebastian63 5 656 06.12.2016, Saat:09:33
Son Yorum: Sebastian63
Fikir Jako iskenderle anlaşırmı? Sebastian63 0 390 28.11.2016, Saat:17:47
Son Yorum: Sebastian63
  Jako m geldi öneri ve deneyimlerinizi bekliyorum youozgur 6 1,032 16.11.2016, Saat:13:03
Son Yorum: youozgur
  jako kafesi bircan 2 541 05.11.2016, Saat:10:37
Son Yorum: Okan
  Jako Papağanımın Grip. Geçmiyor. Ne Yapmam Gerek ? tamamkabul 2 1,131 26.10.2016, Saat:14:33
Son Yorum: Lemoonade
  40 Günlük Jako Symbiote 32 2,901 24.06.2016, Saat:21:12
Son Yorum: batman21Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi