• Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
İlaçlar...!!!
#1
İlaçlar


Acil durumlarla karşılaşabileceğinizi düşünerek, evde her zaman bu ilaçlardan, en azından vitaformu bulundurmanız size büyük kolaylık sağlayacaktır.Avivit: Karton kutu içinde, 50 gramlık kilitli kapaklı kavanoz olarak satılmaktadır. Asıl kullanım amacı sultancıklarımıza vitamin sağlamaktır. Fakat aynı zamanda antibiyotik gerektiğinde eğer elinizde bulunmuyorsa geçici olarak kullanılabilir.

Sultancıklarımızın vitamin ihtiyacını karşılar. Özellikle sadece yem yiyip meyve sebze tercih etmeyen kuşlarda vitamin ihtiyacı doğacağı için tercih edilmelidir. Bu tip sultanlarda haftanın her 3-4 günü suya katılabilir. Sultanımız meyve sebze yiyorsa eğer(çok gerekli ise), haftada en fazla 1-2 defa uygulanmalıdır. Vitaminli su 1 gün geçtikten sonra tazelenmelidir.

Sultancıklar hastalandığında, hastalıktan yeni çıktığında, yorgunken, yumurtlama dönemindeyken, yavru bakarken ya da mevsim değişikliklerinin yaşandığı dönemlerde kullanılması önerilir.

Dozaj: 60-80 cc olan içme suyuna 2 gram katılmalıdır.

Avi-Spray: 150 ml'lik basınçlı tüplerde satılır. Haşere, bit ve zararlı mikroorganizmalardan korunmak için kullanılır. Kafes içerisinde kullandığımız aksesuar ve araçları dezenfekte etmekte de kullanılması tavsiye edilir. Kullanım şekli; sultancıklara en az 25-30 cm mesafeden sırtlarına gelecek şekilde arka taraftan sıkılmalıdır. Sprey basınçlı olduğu için çok basmamak gerekir. Aksi takdirde sultancıklarımız çok korkacaktır. Sıkma işlemi esnasında spreyin ağız ve göz kısımlarına gelmemesine özen gösterilmelidir. Açık yaraların üzerine de sıkılmamalıdır.

Kafes araç ve gereçlerinde kullanıldığında ise bu araçlar kemirmeyi seven sultanlara zarar vermemesi için 24 saat beklemeye alınmalıdır.Sultancıklarımızda herhangi bir parazit, bit ya da haşere bulunmasa dahi haftada bir kere uygulanması önerilir.

Aşırı sıkmalardan sakınılmalıdır.

Avi-mineral: 30cc'lik paketlerde satılır. Sultancıkların mineral ihtiyaçlarını karşılar. Uygulandığında hastalıklara karşı bağışıklık kazanımı sağlamaktadır. Aynı zamanda tüylerin parlak ve sağlıklı olmasını da sağlar. Vitaminle beraber suya katılmasında fayda vardır. Hasta olan, hastalıktan yeni çıkan ya da yorgun düşmüş sultanlarda ve mevsim değişim dönemlerinde, yumurtalama döneminde, yavru bakarken kullanılması önerilir.

Dozaj: Yarısına kadar dolu olan bir suluğa yaklaşık 25-30 damla damlatılır. Fakat suluklardaki suların günde bir kez değiştirilmesi gerektiği için sulukların en fazla 4'te 1'i suyla doldurulursa tasarruflu bir kullanım olacaktır. Bu durumda yaklaşık 10-15 damla yeterli olacaktır.

Hastalık dönemlerinde bu dozaj biraz daha artırılabilir.

Aşırı dozajda olmamak kaydıyla ve haftada 1-2 kere vermek koşuluyla bu ilacın uygulanmasına sürekli devam edilebilir.

Avi-Astım: 20cc'lik kahverengi şişelerde satılmaktadır. Sultancıklarımızın sinüzit gibi solunum sistemi hastalıklarında kullanılmaktadır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının sonucunda görülen güç ve hırıltılı nefes alma durumunu engeller.

Soğuk algınlığı rahatsızlıklarında da az olmak kaydıyla kullanılabilir.Dozaj: Yarısına kadar dolu olan bir suluk için yaklaşık 20 damla (yarım kapak) uygulanır. Her gün su tazelenmelidir. Bir hafta boyunca devam ilaç verilmeye devam edilir.


Vitaform: 100gr'lık aliminyum poşet ve 1kg'lık ambalalajlarda satılır. En çok tercih edilen ve önerilen antibiyotik çeşididir. Aynı zamanda "vitamin" özelliği ile de çok işlevsel bir ilaçtır. Çünkü kanatlı canlılar için gerekli olan 8 çeşit vitamini gerekli oranlarda ihtiva etmektedir.

İlaç sultancıklarımızın nerdeyse her hastalığı için kullanılabilmektedir. Solunum sistemi rahatsızlıklarında, yaralanmalarda, tüy yolmalarda...

Bu ilaç yalnız olarak uygulanmalıdır. Diğer vitaminlerle beraber kullanılması önerilmez. Hastalık geçtiğinde ve normal durumlarda uygulanmamalıdır, çünkü salt vitamin değildir.

Su bir gün arayla tazelenmelidir.

Dozaj: 100cc'lik bir suluğa çay kaşığının 3'te 1'i kadar konulması önerilir. Aşırı kullanımdan kaçınılmalıdır. Bir hafta kadar devam edilmesi önerilir.

Avidiare: 20cc'lik kahverengi cam şişelerde satılmaktadır. İçerdiği bileşenler sayesinde sultancıkların ishalle seyrede bağırsak enfeksiyonlarında ve kanlı ishal durumlarında kullanılmaktadır.

İlacın uygulanmasına yaklaşık 1 hafta devam edilmelidir.Dozaj: Yarısına kadar dolu olan bir suluk için yaklaşık 20 damla eklenmesi önerilir. Her gün su tazelenmelidir.
Dezenfeksiyon İlaçları


SEPTAN, Antiseptik Çözelti (İ.E.VETERİNER)
Formülasyonu : Her ml’sinde 10 mg kullanılabilir iyoda eşdeğer pavidon iyot içermektedir.

Aseptan, yerel ve yüzeysel enfeksiyonların asepsisi ve işlemleri ile genel amaçlı dezenfektan olarak kullanılmak amacıyla pavidon iyot esasına göre hazırlanmış olan, sulandırılarak kullanıma özgü, koyu esmer renkli bir çözeltidir.
Farmakolojisi ve özellikleri : Aseptan, etken maddesini oluşturan pavidon iyot, iyodun polivinil pirrolidon ile oluşturduğu suda çözünebilen kompleks yapılı organometalik bir bileşiktir. Genel antiseptik amaçlarla kullanılan madde, iyodun antibakteriyel spektrumuna ve etkinliğine sahip olmasına karşın, irkilti, zehirlilik, uygulama alanlarını boyama ve dağlama gibi olumsuz etkilerden de yoksundur. Pavidon iyodun % 10’luk çözeltisi % 1’lik serbest iyot çözeltisine eşdeğer antibakteriyel etkinlik sağlar.
Kullanılma yerleri : Bu dezenfektan ürün, evcil hayvanlarda karşılaşılan şap, piyeten, ektima, mastisis, brusella, agalaksi, şarbon, pneumoni, septisemi, salmonella, tetanoz, kuduz, verem, koli, tifo, yalancı veba, CRD, gumboro ve çiçek gibi bütün bakteriyel ve viral hastalıklar ile kellik olaylarında antiseptik, dezenfektan ve koku giderici olarak kullanılır. Aynı ilaç ayrıca, ahır, kümes gibi hayvan barınaklarının ve çiftlik ekipmanlarının dezenfeksiyonu için de elverişlidir.

Kullanılma şekli ve dozları : Aseptan çözelti, genellikle uygulama amaçlarına göre su ile çeşitli oranlarda sulandırıldıktan sonra yara bakımı ve dezenfeksiyon amaçlarıyla yıkama, püskürtme şeklinde aşağıda belirtilen uygulama seçenekleri ve oranlarda kullanılır.

Ahır, ağıl ve benzeri yerlerde genel dezenfeksiyon amacıyla : Bulaşık veya hastalık çıkma tehlikesi söz konusu olduğunda % 4’lük; hastalık sakıncası olmadığında % 1’lik dezenfektan çözeltisi püskürtme ve yıkama şeklinde uygulanır.

Kronik solunum yolu hastalığında : Aseptan, % 4’lük çözelti halinde sulandırılmak suretiyle günde 1 kez, hastalık çıkmış kümeslerde de 3-4 kez püskürtme şeklinde uygulanır. Kümes, araç ve gereçlerin yıkanması için ise, % 1’lik çözelti seçilir.

Yalancı veba, diğer viral hastalıklar, verem, kellik olguları için : Kümes ilgili araç ve gereçler % 3’lük Aseptan çözeltisi ile yıkanır. % 10’luk Aseptan çözeltisi ile bina ve ekipmanlar yıkanır. Sulandırılmadan hastalıklı kısımlara fırça ve keçe yardımıyla ovuşturularak uygulanır.

İçme suları : İçme sularının hacmine göre % 0.2 oranına denk gelecek şekilde Aseptan katılır.

Ticari şekli : Aseptan, 100 ml, 500 ml ve 1000 ml’lik şişelerde sunulmaktadır.


TERMİNATÖR, Dezenfektan Çözelti (TOPKİM)

Formülasyonu : 1 litre dezenfektan çözelti içeriğinde; 150 gram glutaraldehit ve 100 gram kokodibenzil dimetilamonyum klorür bulunmaktadır.

Terminatör, her çeşitten hayvan barınakları ile çiftlik malzemeleri, taşıt araçları, cerrahi aletler, şap, piyeten ve diğer ayak hastalıklarında ayak bakımı, suların dezenfeksiyonu ve kapalı ortam atmosferinin aerogen yolla dezenfeksiyonu amaçlarıyla kullanılmak üzere, glutaraldehit ve kokodibenzil dimetilamonyum klorürün dengeli bir kombinasyonu esasına göre geliştirilmiş olan, bir dezenfektandır.

Farmakolojisi ve özellikleri : Bu dezenfektan ürün, hayvancılık işletmeleri için geliştirilmiş olan özel bir dezenfektan formülasyondur. Etken madde içeriği ve kombinasyon seçeneği sayesinde dezenfektan etkisi çok güçlü ve hızlı bir biçimde gelişir. Evcil hayvanlarda sıklıkla ve yaygın biçimde hastalıklara yol açan hemen her çeşitten patojen bakteri, virüs ve mantarlara karşı geniş spektrumlu dezenfektan etkinlik sağlar. Etken maddeler arasında gerçekleşen sinerjistik etkileşme sayesinde bakterisit, sporisid, virüsid ve fungusid tiplerde gerçekleşen dezenfektan etkisi dönüşümsüz, güçlü ve hızlı bir biçimde gelişir. Dezenfektan etkinliği organik maddeler ve benzeri kirliliklerin varlığında azalmaz. Etki süresi oldukça uzundur. 1/50 oranındaki dilüsyonu 7 gün boyunca etkili olur. Ayrıca temizleyici ve koku giderici özelliklere de sahiptir. Cerrahi aletler ve malzemelerinde dezenfeksiyonunda sakıncasızca kullanılır. Her ortamda etkilidir; ancak alkali ortamda etkinliği daha da gelişir. Her çeşitten cansız yüzeyler ile tırnakların dezenfeksiyonuna elverişli olduğu gibi, kümes ve ahırlarda sisleme şeklindeki dezenfeksiyonlar için de uygundur.

Kullanılma yerleri : Terminatör, kümes, ahır, ağıl, kafes ve benzeri hayvan barınakları, her çeşitten ekipman, cerrahi aletler, malzemeler, nakil araçları ve içme sularının dezenfeksiyonu; şap, piyeten ve diğer ayak hastalıklarında; derideki mantar hastalıklarının antisepsisi; bir hastalık çıktığı zamanlarda hayvanlar kümes içinde iken sisleme şeklinde pülverizasyon yapılarak hastalık etmenlerini aerogen yolla imha etmek amaçlarıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Bu ilaç ile dezenfeksiyonda beklenilen en iyi sonuçların elde edilebilmesi için, dezenfekte edilecek yerin önceden olanaklı olduğunca temizlenerek yıkanması öğütlenir. Farklı amaçlara göre uygulama seçenekleri ve sulandırma oranları aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

Kümes, ahır, ağıl ve benzeri hayvan barınaklarının ulaşılabilen yüzeyleri, var olan ekipmanlar, taşıt araçları, cerrahi alet ve ekipmanları düzenli olarak dezenfekte etmek için; ilaç, 1/50 oranında sulandırılır. Bu çözelti düz olan alanların her metrekaresine 100 ml, pürüzlü ve çok kirli olan yüzeylerin her metrekaresine de 300 ml denk gelecek şekilde püskürtülür.

Herhangi bir hastalık olgusu ile karşılaşıldığında ise; sporlu mikroorganizmaları, mantarları, virüsleri ve diğer zararlıları da yok etmek için Terminatör 1/50 oranında sulandırılır. (50 litre suya 1 litre veya 1 kova suya 300 ml) Bu çözeltiden düz olan yüzeylerin her metrekaresine 100 ml, pürüzlü ve çok kirli olan yüzeylerin her metrekaresine da 300 ml miktarında püskürtülür.

Kümeste hastalık devam ederken sisleme şeklinde pülverizasyonla mikroorganizmaları hava yoluyla yok etmek için; 1/50 oranında sulandırılan Terminatör çözeltisi (1 litre suya 6.7 ml katılarak) 100 metrekare taban alanı için 1 litre sulandırılmış dezenfektan hesaplanır. Aynı çözelti ince partiküllü püskürtme yapmaya elverişli bir pülverizatöre konarak kümes alanı (hayvanların üzerine denk gelecek şekilde) sisleme şeklinde düzenli biçimde uygulanır. Bu uygulama hastalık devam ettiği sürece haftada iki kez uygulanır.

İçme sularının dezenfeksiyonu için; su depolarına 1/3000 oranında Terminatör katılır. (3 ton su için 1 litre veya 300 litre su için 100 ml)

Ticari şekli : Terminatör, 100 ml ve 500 ml’lik plastik şişelerde sunulmaktadır.

Papağanlar ve güzel sesli kuşlar sözleri yüzünden hapsedilirler, aptal balıkçıl istediği gibi dolaşır; çünkü susmak en iyi politikadır...


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  kullandiğim yrm vitamin ve ilaclar:) yasindayan 4 1,518 11.06.2013, Saat:08:52
Son Yorum: yasindayan
  ilaçlar için koku çözümü? furkanatmc 2 1,166 03.03.2013, Saat:10:12
Son Yorum: furkanatmc
  Sakinleştirici İlaçlar devrim108 3 2,762 05.06.2012, Saat:22:47
Son Yorum: mehmet yılmazKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi