Sultan Papağanı Forumuna Hoşgeldiniz
Eğer sitemize yaptığınız ilk ziyaretiniz ise, lütfen öncelikle Forum Kurallarını okuyunuz. Forumumuzda bilgi alışverişinde bulunabilmeniz için Kayıt olmalısınız. Üye olmayanlar forumumuzdan yararlanamazlar.
Eğer zaten kayıtlı kullanıcı iseniz, lütfen kullanıcı adınız ve şifreniz ile, Giriş yapınız. (Sitemize üyelik ücretsizdir).
Mybestpetshop
redrock avatar
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

- Cansuyu Arakan'a sağlık merkezi yapacak


 Konu: Cansuyu Arakan'a sağlık merkezi yapacak
 Tarih: 13.11.2012, Saat:23:37
#1
Cansuyu Arakan'a sa�l�k merkezi yapacak

�slam ��birli�i Te�kilat�'n�n Arakan'a yard�m amac� ile d�zenledi�i toplant�ya kat�lan Cansuyu Yard�mla�ma Derne�i, Arakan i�in Sa�l�k Merkezi'nin yap�m�n� �stlendi.


�slam ��birli�i Te�kilat�'n�n Arakan'a yard�m amac� ile d�zenledi�i toplant�ya kat�lan Cansuyu Yard�mla�ma Derne�i, Arakan i�in Sa�l�k Merkezi'nin yap�m�n� �stlendi. Dernek ayn� zamanda soyk�r�ma u�rayan Arakan M�sl�manlar�na g�da da��t�m� da yapacak. Toplant�da konu�an Cansuyu yetkilileri ise Arakan M�sl�manlar�n�n sahil kesimine giderek yard�mlara ula�mak i�in bo�altt��� k�ylere Budistlerin yerle�ti�i bilgisini vererek; "Yard�mlar direkt M�sl�manlar�n ya�ad��� k�ylere yap�lmal�. uyar�s�nda bulundular.


�slam ��birli�i Te�kilat� (��T) ve Katar Hay�r Kurumu (Qatar Charity) taraf�ndan organize edilen toplant�, Arakan'da ya�anan krize insani yard�m noktas�nda ��z�m sunabilmek i�in d�zenlendi. Toplant�ya kat�lan Cansuyu Derne�i, Arakan'�n acil ihtiyac� olan sa�l�k merkezinin kurulmas�n� �stlendi. Dernek ayn� zamanda g�da da��t�m� da yapacak.

ARAKAN ���N TOPLANDILAR


Katar'�n ba�kenti Doha'da yap�lan toplant�ya Birle�mi� Milletler'den temsilciler ve S�n�r Tan�mayan Doktorlar �rg�t�nden yetkililerle 43 uluslararas� sivil toplum kurulu�u kat�ld�. Toplant�ya, resmi ziyaret i�in Fransa'da bulunan ��T Genel Sekreteri Ekmeleddin �hsano�lu yerine ��T �nsani ��lerden Sorumlu Genel Sekreter Yard�mc�s� Ata el-Mennan Buhit ba�kanl�k etti. Cansuyu Yard�mla�ma Derne�i ad�na ise Genel Muhasip Celal Asilt�rk ile D�� �li�kiler Ba�kan Dan��man� Yunus Emre toplant�da haz�r bulundu.

YARDIMLARI �SLAM ��B�RL��� TE�K�LATI ORGAN�ZE EDECEK


Arakan'da ya�anan krize insani yard�m noktas�nda ��z�m sunabilmek i�in at�labilecek ad�mlar�n masaya yat�r�ld��� toplant�da, sivil toplum kurulu�lar�, kriz b�lgesine yard�m ula�t�rmada kar��la�t�klar� sorunlar� payla�arak yap�labilecekler noktas�nda birbirleriyle g�r�� al��veri�inde bulundu. G�r��melerden ��kan sonu�lar�n de�erlendirildi�i kapan�� oturumunda, sivil toplum kurulu�lar�n�n �al��malar�n�n ��T �emsiyesi alt�nda y�r�t�lmesi, bu kurulu�lar�n temsilcilerinden olu�acak bir komisyonun b�lgeye giderek y�r�t�lecek �al��malarla ilgili ara�t�rma yapmas� ve yard�mlar�n etkin �ekilde koordine edilmesi i�in ��T'nin Myanmar'da bir ofis a�mas� gibi kararlar a��kland�.

CANSUYU, SA�LIK MERKEZ�'N�N YAPIMINI �STLEND�


25 Milyon dolar nakit para taahh�d�n�n verildi�i toplant�da Cansuyu Derne�i de Arakan i�in sa�l�k merkezi yap�m�n� �stlendi. 15 g�n i�erisinde �slam ��birli�i Te�kilat�'n�n (��T) sa�l�k merkezi ile alakal� haz�rlanan projeyi Cansuyu Derne�i'ne ula�t�rma s�z�n� verdi�i toplant�da ayr�ca Cansuyu Derne�i'nin g�da da��t�m� yapmas� da kararla�t�r�ld�.

AS�LT�RK ARAKAN'DAK� B�Y�K TEHL�KEYE D�KKAT �EKT�


�te yandan Cansuyu Derne�i ad�na toplant�ya kat�lan Genel Muhasip Celal Asilt�rk de yapt��� konu�mada �slam ��birli�i Te�kilat� ile di�er M�sl�man Yard�m Kurulu�lar�n�n yapaca�� yard�mlardan faydalan�lmas� i�in Myanmar'da M�sl�manlara ait k�ylerin bo�alt�ld��� ve sahil kesimine y�nlendirildi�ini ifade ederek ileride olu�abilecek tehlikelere dikkat �ekti.


As�lt�rk; "M�sl�manlar�n ya�ad�klar� b�lgelere ve k�ylere yard�mlar� ula�t�rmam�z gerekiyor. Aksi halde yard�mlar i�in bu k�yler bo�alt�lacak ve yerlerine Budistler yerle�ecek" uyar�s�nda bulundu. Cansuyu'nun uyar�lar� �zerine �slam ��birli�i Te�kilat� yetkilileri bu durumun mutlaka dikkate al�narak yard�m organizasyonlar�n yeniden yap�land�r�laca��n� a��klad�lar.
Ara
 


Cansuyu Arakan'a sağlık merkezi yapacak konusu
Cansuyu Arakan'a sağlık merkezi yapacak Konusunun Linki Direk Link
Cansuyu Arakan'a sağlık merkezi yapacak Konusunun HTML Kodu HTML Link
Cansuyu Arakan'a sağlık merkezi yapacak Konusu BBCode Linki BBCode Link
Cansuyu Arakan'a sağlık merkezi yapacak Konusunu Paylaş Sosyal Paylaş


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Ünsal. Arakan'da hukuk suçu işleniyor redrock 0 529 15.11.2012, Saat:11:02
Son Yorum: redrock
  İsrail, Batı Şeria'da tatbikat yapacak redrock 0 625 14.11.2012, Saat:22:44
Son Yorum: redrock
  UHİM, Arakan'da yaşananları rapor etti redrock 0 823 14.11.2012, Saat:21:29
Son Yorum: redrock
  Polis, sağlık çalışanlarını darp etti iddiası redrock 0 532 14.11.2012, Saat:20:13
Son Yorum: redrock
  Dünyadaki muhtaçlar Cansuyu'yla güldü redrock 0 482 14.11.2012, Saat:00:16
Son Yorum: redrock
  81 vilayete bilim ve teknoloji merkezi redrock 0 579 13.11.2012, Saat:21:14
Son Yorum: redrockKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
DMCA.com Protection Status