• Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Anti Parazit İlacları
#1
AVROMEC

Tanımı:

İç ve dış parazitlere karşı enjektabl İvermectin preparatı (Endektosit).

Bilesimi:

AVROMEC enj., %1 oranında İvermectin ihtiva eder.

Özellikler:

Geniş spektrumlu iç ve dış parazit ilacıdır. Aşağıdaki parazitlerin erginlerine ve bütün larval devrelerine (inhibe larvalar dahil) etkilidir.

Kullanım Alanı:


AVROMEC enj. iç ve dış parazit mücadelesinde kullanılır.

Mide-barsak kılkurtlar enfeksiyonu,

Kancal kurt enfeksiyonu,

Akciğer kılkurdu enfeksiyonu,

Sığırlarda göz filariosisi,

Sığırlarda deri filariosisi,

Koyunlarda burun kurtlar (Oestrus ovis),

Hypodermosis,

Uyuz,

Bit enfestasyonu.


İç Parazitler:

Mide-barsak kılkurtlar (Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Strongyloides papillosus, Chabertia ovina, Oesophagostomum spp., Trichuris spp).

Kancal kurtlar (Bunostomum spp.)

Yuvarlak solucanlar (Toxocara vitulorum)

Akciğer kılkurtlar (Dictyocaulus spp., Protostrongylus refescens),

Diğer Nematodlar (Thelazia spp. Parafilaria spp., v.b.)
Dış Parazitler:

Nokra (Hypoderma bovis, H. lineatum)

Burun kurtlar (Oestrus ovis)

Uyuz böcekleri (bütün türler)

Bitler (bütün türler)

Baz keneler (Boophylus spp. ve Ornithodoros spp.)

Vida kurdu (Chrysomya bezziana)

Etki süresi uzundur (2-4 hafta)

Toksisitesi düşük, tolerans sınırı çok geniş (zararsızlık katsayısı 20-30), yan etkisi ve geçimsizlik yoktur.

Canlı ağırlık artışı sağlar, kondüsyonu düzeltir.
Dozu ve Uygulama Şekli:

AVROMEC deri alt enjeksiyon eklinde tatbik edilir. Dozu 50 Kg. vücut ağırlığı için 1 ml.dir.

Besiye alınan sığır ve koyunlar ahra girite bir defa ilaçlanr. Sürüler normal olarak, sonbaharda ve ilkbahar mera mevsiminde olmak üzere yılda iki defa ilaçlanır. Gerekli görülürse, arada da ilaçlama yapılabilir.

Gebe inek ve koyunlarn gebeliğin son 6 haftası içinde, kuzu ve buzaların ilk defa meraya çıktıklarından 1.5-2 ay sonra ilaçlanmalar tavsiye olunur.

Psoroptik uyuz tedavisinde, 7 gün ara ile iki uygulama yapılması veya iki misli doz ile tek bir uygulama yapılması tavsiye olunur.
Ambalaj Şekli:

20 ve 50 cc.’lik şişe.

AVROMEC-F

Tanımı:

Karaciğer kelebekleri (Fasciola hepatica, Fasciola gigantica) da dahil olmak üzere, iç ve dış parazitler ile mücadelede kullanılmaya mahsus ivermectin + clorsulon kombinasyonu endektosit.

Bilesimi:


AVROMEC-F enj.

İvermectin %1 (w/v) ve

Clorsulon %10 (w/v) ihtiva eder

Özellikler:


AVROMEC-F etki spektrumu en geniş olan antiparaziter ilaçtır. İvermectin nematod ve arthropod sınıflarına dahil olan parazitlerin sinirsel ileti sistemlerinde aracı madde olan gama amino butirik asit (GABA) salgısını arttırarak parazitleri felç etmek suretiyle; Clorsulon ise kelebeklerin enerji metabolizmasında rolü olan enzim sistemlerini inhibe etmek suretiyle antiparaziter etki gösterir. Uzun süren kalıcı etkiye sahiptir.

Kullanımı kolay ve basittir. Tek bir enjeksiyonla iç ve dış parazitleri yok eder. Parazitlerin erginlerine, parazitik larval formlarına ve ihhibe larvalara etkilidir. AVROMEC-F ’nin toksisitesi fevkalade düşük, emniyet sınırı çok geniştir. Her yaş hayvanlarda, tohumlama öncesinde, tohumlama döneminde ve gebelik döneminde kullanılabilir.


Kullanım Alanı:

AVROMEC-F aşağıda isimleri yazılı parazitlere karşı kullanılır: Karaciğer kelebekleri (Fasciola hepatica, F. gigantica), bütün mide bağırsak kılkurtları (erginler, bütün larval formlar ve inhibe larvalar dahil). Akciğer kılkurtları, göz ve deri filaryaları, bitler, yara kurdu, tek konaklı keneler, uyuz böcekler, burun kurdu ve nokra mücadelesinde kullanılır.Kullanılış Şekli ve Dozu:

AVROMEC-F enj. sadece deri altı yolla uygulanır. AVROMEC-F enj.’nin dozu, 50 kg. vücut ağırlığı için 1 ml’dir.


Ambalaj Şekli:
50 ml’lik şişe.

FLUVET %1

Tanımı:

Sığır ve koyunlarda sırta dökmeye (pour-on) özgü, çok amaçlı dış parazit mücadelesinde kullanılan insektisit-akarasit ilaç.

Bilesimi:

FLUVET % 1 Dökme Çözelti, ml’sinde 10 mg flumethrin içeren, sarımsı açık kahve renkli, berrak, yağlı, akışkan ve yapışkan nitelikli bir sıvıdır.

Özellikler:


Deri Yüzeyine Kolayca Bulaşarak Hızla ve Geniş Ölçekte yayılır
Geniş Antiparaziter Spektrum sağlar
Hızla Gelişen Güçlü İnsektisit ve Akarisit etkilidir
Et ve Sütte Kalıntı Sorunu yaratmaz
Islanma, güneş ışınları ve benzeri çevresel etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Uzun Süreli Kalıcı ve Koruyucu Etkinlik Gösterir,


Kullanım Alanı:


Fluvet % 1 Dökme Çözelti sığır ve koyunlarda ergin ve gelişme dönemindeki kan emici bitler (Linognathus spp, Solenopotes eurysternus, Haematopinus spp.), ısırıcı bit (Damalinia spp.), koyun yapağı biti (Melophagus ovinus ), ergin ve farklı gelişme evrelerindeki tek ve çok konaklı keneler (Boophilus spp. Ixodes spp., Rhipicephalus spp., Hyalomma spp. Amblyomma spp. Dermacentor spp.Haemaphysalis spp.), ve psoroptik uyuz ( Psoroptes ovis ) etkenlerinden ileri gelen enfestasyonlarının sağaltımı ve kontrolunda kullanılır. Köpeklerde Demodex uyuzu sağaltım ve kontrolunda kullanılır.
Kullanm ekli ve Dozu:
Hayvanlarn omuzundan kuyruk sokumuna dein srt çizgisi boyunca ince bir hat halinde dökülmek suretiyle uygulanr. Dozu 1 Kg canl arlk için 1 - 2 mg arasnda deimektedir. Pratik uygulama dozu normal olarak 10 Kg canl arlk için 1 ml olup, uygulama dozlarnn aadaki ekilde ayarlanmas önerilir.

FLUVET % 1 Dökme Çözelti Pratik uygulama dozlar :

Koyunlarda yapann uzun olmas durumunda srt çizgisi boyunca yapa örtüsü elle ikiye ayrlmak suretiyle, çizgi halinde açlan deriye uygulanr.
Kene mücadelesi amaçlandnda koltuk alt, kask bölgesi, trnaklarn çevresi, meme ve kulak dipleri gibi, kenelerin fazlaca bulunabildii yerlere de damlatma eklinde uygulanmas önerilir. Bunun için bir defada kullanlacak ilaç miktarnn 1/3’lük ksm belirtilen vücut bölgelerine ufak lekeler halinde dökülür. Belirtilen amaçla inesiz bir enjektör kullanlarak da doz ayarlamas yaplabilir.
Sığır ve koyunlarda psoroptik uyuz olguları ve bit enfestasyonlarının sağaltımında dozlar yukarıda önerilen dozların iki katına çıkarılır.
Köpeklerde Demodex uyuzu vakalarında 1 ml/10 kg ca dozunda kullanılır.
Ambalaj ekli:
100 ml, 250 ml, 500 ml and 1000 ml.lik özel ölçekli plastik şişeler
PARAVET, Serpme Tozu (ATABAY)

Formülasyonu : 1 gram toz içeriğinde 50 mg karbaril bulunmaktadır.

Paravet, evcil hayvanlarda bit, pire, kene ve sinek gibi dış parazitlere karşı mücadele amacıyla, karbaril esasına göre hazırlanmış olan, toz nitelikli insektisid formülasyondur.

Farmakolojik etkileri ve özellikleri : Bu ürünün etken maddesini oluşturan karbaril, karbamat türevi bir insektisiddir. Evcil hayvanlarda ve barınaklarda karşılaşılan, bit, pire, kene ve uyuz etkenleri ile sokucu ve kan emici sinekler üzerinde güçlü insektisidal etkiye sahiptir. Aynı çeşitten parazitler üzerindeki öldürücü etkisi, kolinesteraz enzimini hızlı ve dönüşümlü bir şekilde etkisiz hale getirme temeline dayanır. Konak hayvanlar üzerinde düşük toksisiteli olduğundan güvenle kullanılabilir.

Kullanılma yerleri : Paravet, tavuk, civciv ve piliçler ile kanaryalar gibi kanatlılardaki bit, pire, kene, uyuz etkeni, kırmızı tavuk biti, tüy biti ve sineklere karşı kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Bu ilaç hayvanlara haricen serpilmek suretiyle uygulanır. Deri yüzeyine serpilen tozun tüy diplerine iyice yayılabilmesi için uygun şekilde önlem alınmalıdır. Kümes hayvanlarında her hayvan için 5 gram miktarında ilaç denk gelecek şekilde hesaplanarak kullanılır. Bu aşamada kanat altı ve kloakanın çevresi özellikle ilaçlama hedefleri konumundadır. Kümes altlıkları için, metrekareye 120 gram ilaç hesaplanarak uygulama yapılır. İlaçlamanın 1 hafta arayla tekrarlanması yerinde olur. Koruyucu amaçlarla ilacın ayda bir kez tekrarlanması önerilir.

Ticari şekli : Paravet, 500 gram ve 1000 gramlık kutularda sunulmaktadır

ASCAPİL, Suda Çözünen Toz (ROCHE)

Formülasyonu : 100 gram toz içeriğinde; 24.000 mg Piperazin baz ve 1.100.000 İÜ Vitamin A bulunmaktadır.

Ascapil, evcil hayvanlarda sindirim sistemi yuvarlak kıl kurtlarından ileri gelen parazitoz olgularının sağaltımı amacıyla, piperazin bazı esasına göre hazırlanmış olan ağızdan verilmeye özgü, oral bir antelmintik ilaçtır.

Farmakolojisi ve özellikleri : Bu ilacın başlıca etken maddesini oluşturan piperazin, hayvan türlerinde nematodlardan ileri gelen hastalıkların sağaltımında, geniş bir antelmintik spektruma ve sağaltım indeksine sahiptir. Piperazin, evcil hayvanların sindirim kanalından hızla ve tama yakın oranda emilir. Bir bölümü dokularda metabolize edilir. Geri kalan % 30-40’ı da ilk 24 saat içerisinde idrarla atılır. Özellikle bütün hayvan türlerinde sıklıkla karşılaşılan askarid çeşitleri ile özefagostomum invaziyonlarındaki etkinliğiyle seçkinleşir. Antelmintik etkinliği, duyarlı helmintlerin miyoneural kavşaklarında neuromüsküler blokaj yapma esasına dayanır. Bu düzeyde piperazin, asetil kolini bloke etmek suretiyle, parazit kaslarında asetil kolin etkisiyle şekillenen kontraksiyon şeklindeki yanıtları inhibe eder.

Kullanılma yerleri : Ascapil, bütün evcil hayvanların sindirim sistemi parazitlerini oluşturan yuvarlak kurtlardan ileri gelen invaziyonlar ve parazitoz olgularının sağaltımında kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Kümes hayvanlarında; 4-8 haftalık arasında olanlara 0.1-0.2 gram/civciv, 8-12 haftalık arasında olanlara 0.2-0.6 gram/piliç, 12-20 haftalık arasında bulunanlara 0.4-0.6 gram/piliç ve daha büyük yaşta olanlara da 0.8 gram/tavuk düzeylerinde verilir. Kümes hayvanlarında günlük olarak tüketilen suyun dörtte birine (1/4) katılarak kullanılır. Sağaltımdan sonra kümes altlığı temizlenerek yenisi serilmelidir. Diğer hayvan türlerinde öngörülen dozlar uygun nitelikli bir sıvı içeceğe katılarak verilir. İlk uygulamadan etkilenmeyen parazit larvalarının gelişebileceği düşüncesiyle, bunlarında yok edilebilmesi için, yaklaşık 8 gün sonra ikinci bir ilaç uygulaması daha yapılır.

Uyarılar : Öngörülen sağaltım dozlarına uyulduğu sürece, bütün evcil hayvanlarda hiçbir istenmeyen, toksik ve yan etki sakıncası bulunmaz.

Ticari şekli : Ascapil, 250 gram ve 1000 gramlık ambalajlarda sunulmaktadır.

*BAYMEC %1 (ANTİPARAZİTER)Kullanıldığı Yerler : Bit tedavisinde kullanılır,emici ve ısırıcı bitlerde ayrıca iç ve dış parazitlerde mükemmel sonuç verir.Dozaj : 2 lt. suya 2 ml. Baymec karıştırılıp iyice çalkalandıktan sonra suluklara konur 24 ila 48 saat sonra su temiz suyla değiştirilir.Tedavi ayda bir tekrarlanır.Not: Hiçbir dönemde yan etkisi yoktur.(Yumurta, yavru, tüy, vb.)

*BİYOMEC%1(ANTİPARAZİTER)Baymec ile aynı ham maddeyi içerir,aynı yerlerde aynı oranda kullanılır.

AlıntıConfusedultanpapağan

#2
Teşekkürler yararlı bir konu olmuş emeğine sağlık

#3
güncellendi.

KÜÇÜK AİLEM: http://www.sultanpapaganlari.com/konu-kucuk-ailem.html

Konu Veya Yorumun Bir,Spam,Reklam,Düzen Bozucu,Ahlak Bozucu,Argo,Alakasız,Vb İçerikli ve T.C Yasalarına Aykırı Olduğunu Düşünüyorsanız http://www.sultanpapaganlari.com/images/...report.gif butonunu kullanarak Yöneticilere Gönderebilirsiniz.


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Arkadaşlar Sultan Papağanıma En iyi ilaçları almak istiyorum ÖzelHarekat 1 677 15.02.2016, Saat:12:11
Son Yorum: Limon78
  Dış Parazit İlaçları rıfatk 2 1,013 01.10.2013, Saat:21:50
Son Yorum: rıfatk
  Avispray Dış Parazit Speyi FarCry 3 2,856 15.07.2011, Saat:14:08
Son Yorum: KursunAskerKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi